Kontakt


Föreningskontakt

Faktura frågor: faktura@asenhoga.se

Övriga frågor:   info@asenhoga.se

Kontakt på telia för gruppavtal: 020-20 20 70


Vid grävning sök ledningskoll på: ledningskollen.se


Byaombud


Byaombuden har ansvar för kontakten mot dig som boende/markägare i området. Byaombudet tar kontakt med dig i frågor som sträckningar, avtal och dylikt.

Har ni frågor rörande detta är det byaombudet ni i första hand tar kontakt med.

Åke Abrahamssom

Broddhult

Tommy Svensson

Slätthult

Roger Johansson

Rannebo

Per-Johan Andersson

Granstorp

Marie Runberger

Flyhyltan / skärvhult

Johan Grahn

Öd

Kristoffer Sandkvist Krutrök

Abborrakull

Linda Abrahamsson

Marieholms omnejd

Jonas Rudmo

Götarp

Lars Ekros

Bondarp

Simon Ivarsson

Kärringbacka

Petter Sveningsson

Torestorp, Torsvik

Jonas Sigvardsson

Åsenhöga tätort

Per-Åke Carlsson

Åsenhöga tätort

Ann Gullbransson

Slungsås

Andreas Brandö

Smedsgård, Gynnås

Anders Johansson

Skärvhult, MoStyrelsePer Svensson

Ordförande

070 566 90 69

Jonas Magnusson

Ledamot / Vice ordförande

070 559 80 24

Christina Backman

Kassör/admin

072 719 70 45

Daniel Sigvardsson

Ledamot

070 205 71 78

Anton Axelsson

Ledamot

070 616 19 75

Andreas Brandö

Ledamot / Teknisk kunskap

076 816 50 86

Ola Andersson

Ledamot

070 454 75 97


ProjektledargruppSture Jonsson

Projektledare

070 541 23 58

Bengt Ivarsson


070 959 68 01

Bengt Svensson


070 653 19 86

RevisorLennart Kling


072 398 35 35

Ellinor Gerle